Sunday, December 11, 2011

Orang BertaQwa...

"Untuk bertakwa manusia dihadapkan kepada lima pilihan. Siapa yang tepat pilihannya, maka ia akan memperoleh takwa. Apa saja kelima pilihan itu?

1. Orang bertakwa akan memilih beban berat daripada bersenang-senang.
2. Orang bertakwa akan memilih berjuang daripada berfoya-foya.
3. Orang bertakwa lebih memilih merendah daripada merasa mulia.
4. Orang bertakwa lebih memilih kesederhanaan daripada berlebihan.
5. Orang bertakwa lebih memilih bekal untuk mati daripada bekal untuk hidup.

No comments:

Gosip-Gosip