Thursday, April 01, 2010

Perentak Bicara 3:

 Apabila diri ingin membincangkan berkaitan dakwah. Terasa diri amat kecil untuk berbicara perkara berkaitan ini. Bukan banyak ilmu yang ada melainkan sedikit, dakwah tidaklah segencar sahabat-sahabat perjuangan yang lain, lidah juga tidak petah dalam menyusun hujah dalam menerangkan, hanya mampu lakukan yang termampu, membimbing jari-jari untuk menyusun

No comments:

Gosip-Gosip