Sunday, January 24, 2010

teman.........

mEmilih tEman sama Ertinya dGn mEmilih masa dEpan

mEmilih tEman sama Ertinya dGn mEmilih pErilaku

mEmilih tEman sama Ertinya dGn memilih kualiti ilMu

maka, siapA yAng inGin masa dEpannYa cErah

pErilakunYa mEnawAn hati

luAs ilmu dAn wawaSannYa

maka, iA harus sanGat panDai mEmilih tEman

kiTa akAn sukAr berkEmbanG bilA sEhari- haRi bErgaul dGn oRanG2 yG malaS

kiTa pUn akAn sukAr mEraih kEmuliaan akHlak

bilA sEhari- hAri bErgaul dGn orAnG yG buruk akHlaknYa

maka, tinGgi rEndahnYa kUaliti sEoranG maNusia sanGat dipEnGaruhi olEh kuAliti orAng yG mEnjadi tEmann

No comments:

Gosip-Gosip